Atstovavimas ginčuose

Atstovavimas teisme | Procesinių dokumentų (ieškinio, atsiliepimo į ieškinį, apeliacinio skundo ir kitų) teismui rengimas | Atstovavimas specializuotų ginčų komisijose | Derybos | Taikus ginčų sprendimas | Ginčo perspektyvų vertinimas |

Atstovavimo ginčuose paslaugos:

 • Teisinės konsultacijos
 • Ginčo perspektyvų vertinimas
 • Teisinės strategijos aptarimas
 • Atstovavimas teismuose
 • Atstovavimo darbo ginčų komisijoje
 • Atstovavimas administracinių ginčų komisijoje
 • Atstovavimas policijoje
 • Atstovavimas kitose institucijose, įstaigose, įmonėse bei organizacijose
 • Procesinių dokumentų (ieškinio, atsiliepimo į ieškinį, apeliacinio skundo ir kitų) teismui ir kitoms institucijoms rengimas
 • Atstovavimas derybose
 • Atstovavimas civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose
 • Pagalba siekiant taikaus ginčo sprendimo

Verslo ginčai:

 • Juridinių asmenų reikalavimų ir interesų gynimas
 • Bankrutuojančių juridinių asmenų reikalavimų ir interesų gynimas
 • Juridinių asmenų vadovų ir dalyvių (bendrovės vadovų ir akcininkų) reikalavimų ir interesų gynimas
 • Juridinio asmens veiklos tyrimas
 • Juridinių asmenų vadovų gynimas tyčinio bankroto bylose
 • Transporto (vežimo) ginčai
 • Darbdavių reikalavimų ir interesų gynimas
 • Draudimo kompanijų reikalavimų ir interesų gynimas
 • Verslo subjektų interesų gynimas vartojimo teisiniuose santykiuose
 • Atstovavimas teisminiuose ir arbitražiniuose įvairaus pobūdžio ginčuose
 • Atstovavimas ginčuose prieš valstybės ar savivaldybės institucijas, organizacijas ir įstaigas
 • Atstovavimas kituose ginčuose