Buvęs bendrovės vadovas turi perduoti įmonės dokumentus

Bendrovės vadovas atsistatydindamas iš pareigų turi tinkamai perduoti įmonės dokumentus

Kiekvienam bendrovės vadovui patartina, jog pasitraukus iš vadovo posto (atšaukimo iš pareigų atveju) būtina naujajam vadovui tinkamai perduoti įmonės turtą ir dokumentus. Tinkamas perdavimas turėtų būti įforminamas raštu inventorizuojant tiek įmonės turtą, tiek dokumentus, t. y. iš perdavimo akto turinio turi būti įmanoma identifikuoti bendrovės turtą ir perduodamus dokumentus. Jeigu perdavimas nebus tinkamai atliktas, tai kyla didelė rizika, jog įmonės bankroto atveju gali kilti buvusio vadovo civilinės atsakomybės klausimas dėl neperduoto turto ir dokumentų.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnyje įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriui perduoti įmonės turtą ir dokumentus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje [1] yra išaiškinęs:

Įstatyme nustatytos pareigos tik bylos iškėlimo metu vadovavusiam asmeniui perduoti dokumentus ir turtą bankroto administratoriui įtvirtinimas savaime neatima teisės bendrovei reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo ir ankstesniems bendrovės vadovams, jei jie savo vadovavimo laikotarpiu neteikė privalomosios finansinės atskaitomybės ir (arba) tinkamai neperdavė dokumentų naujam įmonės vadovui ne dėl įmonės kaltės. Skirtingais laikotarpiais vadovavusiems bendrovės vadovams gali atsirasti civilinė atsakomybė už tinkamą įmonės dokumentų ir turto neperdavimą bendraisiais pagrindais.

Kasacinis teismas yra nurodė, jog direktoriai, t. y. asmenys, atsakingi už bendrovės turto apskaitymą ir išsaugojimą, atsistatydindami iš pareigų, turi užtikrinti skaidrų bendrovės turto ir dokumentų perdavimą.

Todėl už netinkamą bendrovės dokumentų ir turto perdavimą gali tekti atlyginti žalą. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais žala gali būti lygi prarasto (neperduoto) turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016-05-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-262-196/2016).

Pavyzdžiui, vienoje byloje atstovautam klientui, buvusiam bendrovės vadovui, bankroto administratorius Kauno apygardos teisme pareiškė reikalavimą dėl beveik 78 000 eurų žalos atlyginimo dėl neperduotų įmonės dokumentų ir turto. Ieškovas nustatydamas trūkstamo turto vertę rėmėsi paskutinės bendrovės finansinės atskaitomybės duomenimis. Atsikertant į pareikštus reikalavimus buvo įrodinėjamas tinkamas dokumentų perdavimas naujajam vadovui ir turto vertės pokytis po paskutiniųjų finansinės atskaitomybės duomenų. Aptariamoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu beveik 99 proc. reikalavimo buvo atmesta, todėl klientui pakankamai didelės sumos sumokėjimo pavyko išvengti.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015.