Paslaugos

 • Teisinės konsultacijos
 • Skolų priteisimas (pretenzijų, ieškinio rengimas, atstovavimas teisme)
 • Žalos (turtinės, neturtinės) atlyginimo priteisimas
 • Atstovavimas civilinėse ir administracinėse bylose teismuose, ginčų komisijose (darbo ginčų komisijoje, administracinių ginčų komisijoje), kitose institucijose ir kt.
 • Dokumentų rengimas (ieškinio, atsiliepimo į ieškinį, apeliacinio skundo, kasacinio skundo, proceso atnaujinimo, pretenzijų, prašymų ir kt.)
 • Sutarčių rengimas, peržiūra, koregavimas
 • Civilinė teisė (sandorių ginčijimas, daiktinių teisių gynimas, nuomos ar rangos santykių klausimai ir ginčai, pardavėjo ar pirkėjo interesų gynimas ir kt.)
 • Darbo teisė
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Draudimo teisė (ginčai su draudimo kompanijomis)

 • Atstovavimas akcininkų teisminiuose ginčuose
 • Juridinių asmenų (UAB, MB, IĮ, VšĮ ir kt.) steigimas
 • Juridinių asmenų valdymas (konsultacijos, sprendimų, protokolų parengimas)
 • Juridinių asmenų pertvarkymas (pvz., iš IĮ į UAB ir pan.)
 • Transporto teisė
 • Bankroto teisė
  • Bendrovės bankroto bylos inicijavimas
  • Buvusio įmonės vadovo atstovavimas teisme dėl bankroto administratoriaus pareikštų ieškinių
  • Buvusio įmonės vadovo atstovavimas byloje dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu
  • Kreditoriaus interesų atstovavimas bankroto bylos