Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų teisinės apsaugos konsultacijos | Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (liet. BDAR / angl. GDPR) paslaugos | Dokumentų, prašymų, skundų rengimas

Teikiamos šios teisinės paslaugos dėl asmens duomenų apsaugos:

  • Teisinės konsultacijos duomenų teisinės apsaugos, BDAR klausimais
  • Vidaus dokumentų (tvarkų, taisyklių ir kt. pagal BDAR) parengimas
  • Privatumo politikos parengimas
  • Slapukų politikos parengimas
  • Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas (Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, teisme)
  • Prašymų fiziniams asmens parengimas (pvz., prašymų dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, skundų)
  • Raštų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai rengimas