Privatumo politika

Šios interneto svetainės puslapyje “Kontaktai” (https://antanaitis.eu/kontaktai/) galite parašyti žinutę užpildydami pateiktą formą. Joje turite pateikti savo vardą, telefono numerį arba el. pašto adresą, kad būtų galima atsakyti į Jūsų žinutę (užklausą).

Jūsų per užklausos formą pateiktus asmens duomenis (vardą, telefono numerį, el. pašto adresą, žinutės turinį) ir vėliau tolimesnio susirašinėjimo ar telefono pokalbių metu gautus asmens duomenis (el. pašto adresas, el. laiškai ir jų turinys, telefono numeris) tvarkys advokatas Martynas Antanaitis (duomenų valdytojas). Kontaktinius duomenis rasite anksčiau minėtame kontaktų puslapyje.

Pateikdami savo duomenis Jūs išreiškiate sutikimą juos tvarkyti (teisinis pagrindas – sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Duomenų tvarkymo tikslas – atsakyti į Jūsų užklausą. Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi vieną mėnesį nuo užklausos pateikimo dienos.

Jei anksčiau minėtus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ar kitus) pateiksite advokatui Martynui Antanaičiui ne per šią interneto svetainę, o tiesiogiai el. paštu, telefonu ar per socialinius tinklus Facebook, Linkedin, Instagram, tai tie asmenys duomenys bus tvarkomi tais pačiais tikslais (atsakyti į užklausas), pagrindu (sutikimu) ir terminais (vieną mėnesį), kaip nurodyta aukščiau.

Klientų ar jų atstovų vardai, pavardės, pareigos, atsiliepimų tekstas, kurie pateikiami viešai interneto svetainėje, tvarkomi gavus rašytinį sutikimą juos tvarkyti ir paskelbti (teisinis pagrindas – sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Duomenų tvarkymo tikslas – supažindinti interesantus su atsiliepimais apie advokatą. Šie duomenys tvarkomi sutikime nurodytą terminą.

Ilgesnis, negu nurodyta šioje privatumo politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, jei: 1) būtina apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ir įgyvendinti savo teises; 2) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 3) duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 4) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Jūsų asmens duomenys bus perduodami subjektams, kurie teikia reikiamas paslaugas (interneto svetainės talpinimo, el. pašto talpyklos (UAB „Interneto vizija“ www.serveriai.lt), Google Ireland Ltd. (teikia duomenų kopijų talpinimo ir el. pašto talpyklos paslaugą).

Advokatas M. Antanaitis už ES ribų duomenis gali perduoti į: Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Europos Komisijos (toliau – EK) patvirtintas standartines sutarčių sąlygas – https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause) naudojantis el. pašto, duomenų saugyklos paslaugomis; taip pat Facebook, Inc. (JAV) ((duomenys saugomi pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas https://www.facebook.com/help/566994660333381), LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugomi pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas – https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs ), Instagram (duomenys saugomi pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas – https://help.instagram.com/272603474673152/What+are+Standard+Contractual+Clauses) naudojantis socialinių tinklų paslaugomis, įskaitant, reklamos, viešinimo tikslais.

Jūs turite šias teises:

  • gauti patvirtinimą apie asmens duomenų tvarkymą ar netvarkymą,
  • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą,
  • susipažinti su savo asmens duomenimis,
  • reikalauti ištaisyti asmens duomenis,
  • ištrinti asmens duomenis,
  • apriboti duomenų tvarkymą,
  • perkelti asmens duomenis,
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba darbo vieta, priežiūros institucijai (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Dėl teisių įgyvendinimo kreipkitės el. paštu, kuris nurodytas kontaktų puslapyje. Jums bus atsakyta ne vėliau kaip per vieną mėnesį. BDAR suteikia galimybę tokį terminą pratęsti iki trijų mėnesių, jei yra būtinumas, bet tokiu atveju būsite informuoti iš anksto.

Asmenys, kurie sudaro teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija, kurioje veikia advokatas Martynas Antanaitis, apie jų asmens duomenų tvarkymą yra informuojami atskiru dokumentu, kur advokato klientai ras informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą ir teisių įgyvendinimo būdus.

Apie šioje interneto svetainėje naudojamus slapukus informacijos ieškokite čia.