Verslui

Verslo teisė | Įmonių, bankroto teisė | Civilinė, sutarčių teisė | Transporto teisė | Draudimo teisė ir darbo teisė | Atstovavimo paslaugos | Verslo ginčų sprendimas

Pagrindinės teikiamos teisinės paslaugos verslui:

 • Teisinės konsultacijos
 • Juridinių asmenų valdymas (patarimai, sprendimų ar protokolų parengimas)
 • Juridinių asmenų pertvarkymas (pvz., iš IĮ į UAB ir pan.)
 • Skolų priteisimas (pretenzijų, ieškinių rengimas, atstovavimas teisme)
 • Sutarčių teisė (sutarčių rengimas, peržiūra, koregavimas
 • Transporto (vežimo keliais) teisė (sutarčių, pretenzijų ir kt. dokumentų rengimas, atstovavimas)
 • Bankroto teisė (bankroto proceso inicijavimas, apsauga nuo bankroto proceso, kreditorių interesų gynimas ir kt.)
 • Darbo teisė (konsultacijos, dokumentų rengimas ir atstovavimas ginčuose)
 • Dizaino ir prekių ženklų registravimo paslaugos
 • Asmens duomenų teisinė apsauga (konsultavimas, dokumentų rengimas, atstovavimas)

Verslo ginčai:

 • Juridinių asmenų reikalavimų ir interesų gynimas
 • Bankrutuojančių juridinių asmenų reikalavimų ir interesų gynimas
 • Juridinių asmenų vadovų ir dalyvių (bendrovės vadovų ir akcininkų) reikalavimų ir interesų gynimas
 • Juridinio asmens veiklos tyrimas
 • Juridinių asmenų vadovų gynimas tyčinio bankroto bylose
 • Transporto (vežimo) ginčai
 • Darbdavių reikalavimų ir interesų gynimas
 • Draudimo kompanijų reikalavimų ir interesų gynimas
 • Verslo subjektų interesų gynimas vartojimo teisiniuose santykiuose
 • Atstovavimas teisminiuose ir arbitražiniuose įvairaus pobūdžio ginčuose
 • Atstovavimas ginčuose prieš valstybės ar savivaldybės institucijas, organizacijas ir įstaigas
 • Atstovavimas kituose ginčuose