Įmonės vadovo pareigos bankroto kontekste

Lietuvos statistikos departamentas ir naujienų portalai skelbia apie didesnį įmonių bankrotų skaičių Lietuvoje palyginant su praėjusiais metais. Kadangi bankroto procese neretai yra keliamas buvusio įmonės vadovo atsakomybės klausimas, primename ką jam ar jai reikėtų žinoti.

Bendrovės vadovas ar vadovė turi:

 • nuolat sekti ir stebėti įmonės finansinę padėtį (turtą, skolas, atsiskaitymus ir kt.) bei vertinti įmonės nemokumo tikimybę;
 • nemokumo tikimybė yra padėtis, kai realiai tikėtina, kad juridinis asmuo taps nemokus per artimiausius tris mėnesius;
 • žinoti, kad nemokumas yra juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę;
 • jei realiai tikėtina, kad juridinis asmuo taps nemokus per artimiausius tris mėnesius, tai:
  • 1) nedelsiant informuoti įmonės dalyvius (pvz., akcininkus, narius) apie nemokumo tikimybę ir siūlyti spręsti finansinių sunkumų klausimą;
  • 2) imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti;
  • 3) vengti tyčinių ir/ar didelio neatsargumo veiksmų, kuriais būtų keliamas pavojus bendrovės gyvybingumui (pvz., tyčia nemažinti turto apimties, nesiimti rizikingų sandorių ir pan.);
 • jei juridinis asmuo tapo nemokus, tai:
  • nedelsiant informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą;
  • nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą;
  • vykdyti kitas Juridinių asmenų nemokumo įstatyme įtvirtintas pareigas.

Neįvykdžius ar uždelstus įvykdyti pareigą inicijuoti nemokumo procesą ir kreiptis į teismą, juridinio asmens vadovui gali tekti atlyginti žalą, kuri atsirado dėl jo neveikimo ar netinkamo veikimo (pvz., padengti „išaugusias skolas“).

Daugiau informacijos apie bendrovės vadovo atsakomybę rasite advokato komentare LRT portale: https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1535181/martynas-antanaitis-imone-bankrutuoja-kada-sunerimti-buvusiam-vadovui-del-galimos-atsakomybes