Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01

Nuo 2022-08-01 įsigaliojo daug reikšmingų Darbo kodekso (DK) pakeitimų. Štai keletas iš jų:

  • Darbo sutarties nutraukimo darbuotojo rašytiniu pareiškimu įspėjimo termino pakeitimas. Nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių 20 kalendorinių dienų įspėjimo terminas gali būti trumpesnis, jei darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti.

  • „Mamadienių“ ir „tėvadienių“ nuostatos. Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki 12 metų, suteikiama 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas 8 val. per 3 mėnesius), darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 val. per savaitę), o darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų arba auginantiems du vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 val. per savaitę), mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.

  • Diskriminacija ir mobingas. Papildytas draudimas diskriminuoti ir dėl to, jog darbuotojas naudojasi ar naudojosi DK numatytomis teisėmis bei įtvirtinta naujų normų, susijusių su darbe patiriamu psichologiniu smurtu ir mobingu. DK pakeitimu nurodyta, jog draudžiama nutraukti darbo sutartį darbdavio valia dėl to, kad darbuotojas naudojasi DK numatytomis garantijomis.

  • Privalomas nemokamas laisvas laikas. Įtraukta nauja nuostata, jog darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

  • Ne visas darbo laikas. Pagal pakeistą DK dirbti ne visą darbo laiką galės darbuotojas, slaugantis šeimos narį ar kartu gyvenantį artimąjį, nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų, ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

Daugiau informacijos apie pakeitimus: