Laimėta byla

Netinkamas buhalterinės apskaitos vedimas savaime nesukelia žalos. Laimėta byla

Trumpas komentaras apie įdomią laimėtą bylą. Teismas byloje, kurioje atstovavau buvusį įmonės vadovą, tenkino vos pusantro procento ieškinio reikalavimo kliento atžvilgiu, ko iš esmės buvo tikėtasi, bet netenkino beveik 98 proc., kas pinigine išraiška sudaro beveik 173 tūkst. eurų, kurių atstovautas klientas neturi mokėti.

Bylos esmė trumpai: naujas įmonės vadovas, kuris yra ir akcininkas, bendrovės vardu pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo buvusiam vadovui (atstovautam klientui, kuris taip pat yra ir tos įmonės akcininkas) dėl žalos atlyginimo. Ieškinyje nurodyta žala grįsta tuo, jog neva buvo pasisavinti ar išvaistyti įmonės pinigai, nes didelė dalis jų neperduota naujam vadovui, nors kasoje yra apskaityti kaip esami pinigai, ir mokėtinų valstybei mokesčių nesumokėjimu laiku, dėl ko susidarė keletas tūkstančių eurų delspinigių.

Byla buvo sudėtinga tuo, kad jau buvo neginčijamai nustatytas netinkamas buhalterinės apskaitos vedimo faktas, nebuvo išsaugoti visi dokumentai. Byloje buvo tiriamas didelis kiekis rašytinių įrodymų, šalių ir liudytojų paaiškinimai. Teismas nutartyje nustatė, jog įmonėje buvo vedama dviguba apskaita, bendrovė visą veiklą vykdė grynaisiais pinigais, nors ne visos išlaidos pagrįstos dokumentais, tačiau didelė dalis oficialių ir neoficialių dokumentų įrodo, kad bendrovės lėšos buvo naudojamos veikloje.

Teismas pritardamas mūsų pateiktai pozicijai, paaiškinimams ir įrodymams bei vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika priėmė klientui palankų sprendimą. Teismas nurodė:

„Kasacinis teismas yra nurodęs, kad netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas savaime nesukelia žalos, kadangi turtas, nors ir tinkamai neįtrauktas į apskaitą, gali būti panaudotas įmonės veikloje ar išsaugotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276-248/2016). Teismas, remdamasis nurodytais argumentais sprendžia, kad ieškovė neįrodė, jog jai buvo padaryta žala dėl 2014 m. sausio 24 d. kasoje turėjusių būti <…> (CPK 12, 178, 185 straipsniai, 182 straipsnio 3 punktas).“

Teismas atmetė ieškinį dėl žalos, sukeltos tariamų pinigų pasisavinimu, išvaistymu. Žinoma, kaip ir buvo tikėtasi keletas tūkstančių buvo priteista dėl to, jog atstovautas buvęs įmonės vadovas laiku nesumokėjo mokesčių, todėl susidarę delspinigiai buvo įmonei padaryta žala. Vis dėlto galutinis rezultatas klientui itin palankus bei tai dar viena asmeniškai laimėta byla, kai atstovautas buvęs įmonės vadovas dėl tariamai padarytos žalos įmonei.