BDAR

BDAR taikymo statistika ir praktika 2020 m.

Daugeliui jau girdėtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Reikėtų žinoti ir tai, kad už jo vykdymą yra atsakinga Valstybė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Ši praėjusį penktadienį paskelbė 2020 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalgą.

Keletas įdomių faktų iš minėtos apžvalgos:

  • 81 proc. Lietuvos gyventojų yra svarbu, kas, kaip ir kokius jų asmens duomenis tvarko.
  • 2020 m. gautas 1 083 skundas. Daugiausia pažeidimų nustatyta šiose srityse: asmens duomenų rinkimo iš valstybės registrų ir informacinių sistemų (144), asmens duomenų atskleidimo (57), vaizdo stebėjimo (36), teisės susipažinti su duomenimis (32), asmens duomenų rinkimo (28), tiesioginės rinkodaros (28).
  • Už BDAR pažeidimus buvo teiktos 8 rekomendacijos, 175 nurodymai, 94 papeikimai, skirtos 25 baudos. 2020 m. didžiausios skirtos baudos 8 ir 15 tūkst. eurų. Lyginant su šių, 2021 metų, pirmuoju pusmečiu, galima įžvelgti, jog skiriamos baudos didėja. Iš didesnių šiemet už BDAR pažeidimus jau buvo skirtos tokios baudos: 15 tūkst. eurų VĮ Registrų centrui (viešai žinomas serverinės užliejimo incidentas), 12 tūkst. eurų Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (incidentas susijęs su programėle „Karantinas“) ir 20 tūkst. eurų (sporto klubui dėl biometrinių duomenų neteisėto tvarkymo).

Apžvelgta statistika rodo, kad visuomenei vis labiau rūpi tinkamas asmens duomenų tvarkymas, dažniau naudojamasi BDAR įtvirtintomis teisėmis ir teise skųsti duomenų valdytojo veiksmus. Tai reiškia, kad visiems, užsiimantiems komercine ar profesine veikla, būtina pasirūpinti, jog asmens duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus.

Visą apžvalgą galite rasti čia: https://bit.ly/3dn9QbT

Iš aptartų skundų ir pažeidimų atsiranda ne tik statistika, bet formuojama ir teisinė praktika. Keletas momentų iš 2020 m. praktikos:

  • Asmuo pirmiausia turi kreiptis į duomenų valdytoją (pvz., įmonę) prašydamas įgyvendinti jo teisę (pvz., susipažinti su duomenimis, ištrinti duomenis (būti pamirštam) ar kt.) ir tik po to kreiptis į VDAI su skundu [1].
  • Darbdaviai biometrinių duomenų tvarkymo priemones galėtų taikyti siekdami tam tikrų specialių tikslų tik išskirtinėmis aplinkybėmis [2].
  • Vaizdo stebėjimas, kiek jis buvo vykdomas ne stebinčiajam priklausančioje teritorijoje ir bendro naudojimo kelyje, buvo neteisėtas ir tokiu būdu jis pažeidė BDAR. Asmenys privačioje aptvertoje teritorijoje turi teisėtą lūkestį nebūti stebimi vaizdo kameromis ir siekis užfiksuoti galimai daromus pažeidimus, nėra už jį viršesnis [3].

Daugiau teismų sprendimų apibendrinimų rasite čia: https://bit.ly/363CkTH

[1] Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020-02-08 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI2-1090-872/2020.

[2] Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-04-02 sprendimas administracinėje byloje Nr. A-3345-822/2020.

[3] Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-12-16 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3499-629/2020.

One thought on “BDAR taikymo statistika ir praktika 2020 m.”

Comments are closed.