Standartinės sutarčių sąlygos asmens duomenų tvarkymo sutartyse

Pagal BDAR 28 straipsnį duomenų valdytojas pasitelkdamas duomenų tvarkytoją turi sudaryti su pastaruoju sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo. Tokioje sutartyje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės. BDAR 28 straipsnio 3 dalis numato…