Standartinės sutarčių sąlygos asmens duomenų tvarkymo sutartyse

Pagal BDAR 28 straipsnį duomenų valdytojas pasitelkdamas duomenų tvarkytoją turi sudaryti su pastaruoju sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo. Tokioje sutartyje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės. BDAR 28 straipsnio 3 dalis numato…

BDAR

BDAR taikymo statistika ir praktika 2020 m.

Daugeliui jau girdėtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Reikėtų žinoti ir tai, kad už jo vykdymą yra atsakinga Valstybė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Ši praėjusį penktadienį paskelbė 2020 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalgą. Keletas įdomių faktų iš minėtos apžvalgos: 81 proc. Lietuvos gyventojų yra svarbu, kas, kaip ir…

Duomenų apsauga

Paskelbtas teismų sprendimų dėl duomenų apsaugos apibendrinimas

Naujų metų pradžioje Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) pateikė teismų sprendimų, kuriuose nagrinėti atvejai dėl VDAI tirtų asmenų skundų, apibendrinimą. Žinoma, VDAI atkreipia dėmesį, jog 2019 m. teismų formuota praktika asmens duomenų apsaugos srityje daugeliu atvejų dar susijusi su asmens duomenų tvarkymo teisiniu reguliavimu, galiojusiu iki 2018 m. gegužės 25…

BDAR baudos ir vadovo asmeninė atsakomybė

Ar įmonės vadovas atsako už BDAR baudas?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, angl. GDPR) galioja daugiau kaip metus. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) Lietuvoje jau paskyrė ir pirmąsias baudas (pvz., viena didžiausių – 61.500 eurų). BDAR įtvirtintas atskaitomybės principas įpareigoja duomenų valdytojus vykdyti BDAR reikalavimus ir sugebėti įrodyti, kad tinkamai juos vykdo. Už BDAR nesilaikymą…