Apie preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą

Preliminarioji sutartis yra sudaroma ikisutartinių santykių stadijoje, o jos objektas yra pagrindinės sutarties sudarymas. Dažniausiai sudaroma preliminarioji sutartis, kuria aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį dėl nekilnojamojo turto pardavimo. Jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai…