Apie vaizdo stebėjimo teisėtumą

Vaizdo stebėjimo reikalavimai fiziniams asmenims ir kai vaizdo stebėjimas vykdomas daugiabučiuose

Šią savaitę Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė bendrą informaciją apie vaizdo stebėjimui keliamus reikalavimus fiziniams asmenims ir kai vaizdo stebėjimas vykdomas daugiabučiuose namuose. Būtina paminėti, jog informacija yra bendro pobūdžio, o kiekvienas konkretus atvejis turi būti vertinamas individualiai.

Visų pirma, svarbu paminėti, kad nuo 2018-05-25 pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) nereikia atlikti registracijos ar gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimo, kai vykdomas vaizdo stebėjimas. Tačiau duomenų valdytojas, įgyvendindamas BDAR 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą atskaitomybės principą, vykdydamas vaizdo stebėjimą yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi.

BDAR netaikomas, kai fizinis asmuo vykdo vaizdo stebėjimą tik privačioje nuosavybėje. Vis dėlto, kaip nurodo inspekcija, yra išimčių. Jeigu vaizdo stebėjimas privačioje nuosavybėje yra vykdomas siekiant stebėti asmenį, kuris neturi jokių asmeninių ryšių su vaizdo stebėjimą vykdančiu asmeniu (pvz.: auklė, slaugytoja ir pan.), tai BDAR yra taikomas.

Fiziniam asmeniui vykdant vaizdo stebėjimą bendrojo naudojimo patalpose, keliami šie reikalavimai:

 • Būtina, kad sprendimą dėl vaizdo stebėjimo bendrojo naudojimo patalpose priimtų butų patalpų savininkų dauguma;
 • reikia vesti asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnalą;
 • būtina turėti vaizdo duomenų tvarkymo taisykles / vaizdo duomenų apsaugos politiką ar pan.;
 • privaloma naudoti informacines lenteles apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
 • turi būti užtikrinta ribota prieiga prie vaizdo duomenų;
 • reikia sudaryti bendrų duomenų valdytojų tarpusavio susitarimą, jei vaizdo stebėjimą vykdo keli fiziniai asmenys bendru sutarimu.

Kai vaizdo stebėjimas vykdomas daugiabučiame gyvenamajame name (jį prižiūrint daugiabučio namo administratoriui arba vaizdo stebėjimą vykdant daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijai) keliami šie reikalavimai:

 • Sprendimą dėl vaizdo stebėjimo bendrojo naudojimo patalpose ir (ar) namo teritorijoje turi priimti butų ir kt. patalpų savininkų dauguma;
 • reikia atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą;
 • turi būti vedami duomenų tvarkymo veiklos įrašai;
 • reikalinga vesti asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnalą;
 • būtina turėti vaizdo duomenų tvarkymo taisykles / vaizdo duomenų apsaugos politiką ar pan.;
 • privaloma naudoti informacines lenteles apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
 • turi būti užtikrinta ribota prieiga prie vaizdo duomenų.

Informacija parengta pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje pateiktą atmintinę.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma ir (ar) naudojama kaip profesionali teisinė ar kitokio pobūdžio konsultacija.