Pasiekta pergalė byloje

Pasiekta pergalė įrodžius atvejį, kai buvęs įmonės vadovas neatsako už bankroto administratoriui neperduotą turtą

Anksčiau paskelbtuose dviejuose straipsniuose advokatas Martynas Antanaitis pasidalino įžvalgomis ir patirtimi iš dviejų laimėtų verslo ginčų. Šiame straipsnyje pateikiamas komentaras apie trečiosios liepos mėnesį laimėtos verslo bylos rezultatą.

Advokato M. Antanaičio atstovauto buvusio įmonės vadovo atžvilgiu buvo pareikštas reikalavimas priteisti didelį turtinės žalos atlyginimą bankrutuojančios bendrovės naudai. Teismas šį reikalavimą atmetė.

Teismas nustatė, kad bankroto administratorius savo reikalavimus dėl žalos rėmė tuo, kad bankrutuojančios bendrovės turtinė situacija nesikeitė ir trumpalaikio turto trūkumą apskaičiavo pagal paskutinį balansą bei teigė, jog buvęs bendrovės vadovas nėra perdavęs trumpalaikio turto kurio vertė pagal balansą sudaro virš 100 tūkst. eurų. Vis dėlto teismas nurodė, jog labiau tikėtina, kad, kaip nurodyta atsakovo (buvusio vadovo) atsiliepime ir baigiamojoje kalboje, šio trumpalaikio turto vertė įmonei vykdant veiklą turėjo kisti. Teismas remdamasis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nurodė, jog dalis šio turto (pvz., atsargos) sunaudotos įmonės veikloje, dalis panaudota atsiskaitymui su kreditoriais, todėl labiau tikėtina, kad ieškovo (bankroto administratoriaus) nurodomas trumpalaikis turtas nebeegzistavo bankroto bylos iškėlimo dieną.

Kaip matyti, toks aiškinimas reiškia, jog įmonės turto balanse įrašyto trumpalaikio turto (ar kito turto) trūkumas gali būti paneigtas kitais leistinais įrodymais bei įrodant turto pokytį.

Tai ne vienintelė advokato M. Antanaičio tokio pobūdžio laimėta byla. Pavyzdžiui, https://antanaitis.eu/bendroves-vadovas-atsistatydindamas-is-pareigu-turi-tinkamai-perduoti-imones-dokumentus/ Šia nuoroda pasiekiamame straipsnyje taip pat rasite įžvalgas apie tai, jog bendrovės vadovui itin svarbu atsistatydinant iš pareigų tinkamai perduoti įmonės dokumentus bei tuo klausimu aktualios teismų praktikos aptarimą.

Taigi, civilinėje byloje, kurioje prašoma taikyti buvusio įmonės vadovo atsakomybę dėl trūkstamo turto, kurį bankroto administratorius prašė perduoti, reikalavimas priteisti žalos atlyginimą yra atmestinas, jeigu įrodoma, kad tokio turto bankroto bylos iškėlimo dieną negalėjo būti.