Darbo kodeksas

Svarbiausi darbo teisinių santykių reglamentavimo pakeitimai

2020 m. sausio 1 d. patvirtintas naujas minimalios mėnesinės algos dydis, kuris siekia 607 Eur (neatskaičius mokesčių), ir minimalaus valandinio atlygio dydis, t. y. 3,72 Eur (neatskaičius mokesčių).

Nuo naujų metų pirmos dienos įsigaliojo Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių pakeitimai. Juose numatyta, kad visi darbuotojams mokami dienpinigiai bus neapmokestinami tik tuo atveju, jeigu darbuotojo darbo užmokestis bus ne mažesnis nei minimali mėnesinė alga, padauginta iš koeficiento 1,65 (anksčiau buvo 1,3). Tai reiškia, jog nuo sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinama visa komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jei darbuotojo darbo užmokestis ne mažesnis nei 1 001,55 Eur (anksčiau – 721,15 Eur ), arba jei darbuotojui taikomas valandinis atlygis, ne mažesnis nei 6,138 Eur (anksčiau – 4,407 Eur).

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo šie Darbo kodekso (toliau – DK) pakeitimai:

  • DK 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimai. Jais pakeista darbo sutarties nutraukimo darbdavio bankroto atveju bei grupės darbuotojų atleidimo tvarka (pavyzdžiui, panaikinta darbdavio pareiga bankroto atveju konsultuotis su darbo taryba ar profesine sąjunga dėl grupės darbuotojų atleidimo, darbuotojams įspėjimai apie atleidimus gali būti siunčiami paštu ar el. būdu, kai įteikti tiesiogiai nėra galimybės ir kt.). Šių pakeitimų tikslas – supaprastinti ir pagreitinti darbuotojų atleidimo darbdaviui tapus nemokiam tvarką.

  • Pakeista DK 133 straipsnio 1 dalis, nurodant, jog darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieni metai.
    • Anksčiau darbuotojai šiomis 30 kalendorinių dienų tėvystės atostogomis galėjo pasinaudoti per pirmuosius 3 (tam tikrai atvejais per 6 mėnesius) nuo vaiko gimimo. Pastebėtina, jog pakeistos nuostatos taip pat taikomos iki šio DK pakeitimo įsigaliojimo gimusių vaikų tėvams, jeigu po šio pakeitimo įsigaliojimo dienos nėra praėjęs vienų metų terminas nuo vaiko gimimo dienos ir tėvai nebuvo pasinaudoję po vaiko gimimo suteikiamomis 30 kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogomis.
  • DK 123 straipsnis papildytas 12 punktu, kuriame numatyta šventinė diena – lapkričio 2-oji – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena.
    • DK nustato, kad švenčių dieną dirbama tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais. Be to, švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus. Dirbant švenčių dienomis yra taikomas specialus apmokėjimas ir kita.