Pergalingas darbo ginčas dėl atleidimo teisėtumo

Darbo kodekse numatyta, jog darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų, nebent darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti. Darbuotojas turi teisę ginčyti atleidimą iš darbo šiuo pagrindu, kai darbuotojo pareiškimas nutraukti darbo sutartį neatitiko jo tikrosios…

Darbuotojo atliekamas darbas tapo nereikalingas, ar pakanka tik darbdavio sprendimo atleisti iš darbo?

Šiuo laikotarpiu iš verslo atstovų galime išgirsti apie padidėjusias sąnaudas, sumažėjusias pajamas ir kitas problemas, kurios gali lemti ir darbuotojų atleidimą. Vis dėlto ne visais atvejais darbuotojas atleidžiamas dėl realių sunkumų,  tuo gali būti ir prisidengiama, o ir atleidžiant dėl tikrų priežasčių, turi būti įgyvendinami teisiniai reikalavimai.  Jei darbo organizavimo…

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01

Nuo 2022-08-01 įsigaliojo daug reikšmingų Darbo kodekso (DK) pakeitimų. Štai keletas iš jų: Darbo sutarties nutraukimo darbuotojo rašytiniu pareiškimu įspėjimo termino pakeitimas. Nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių 20 kalendorinių dienų įspėjimo terminas gali būti trumpesnis, jei darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti. „Mamadienių“ ir „tėvadienių“…

Kaip elgtis darbuotojui, kai darbdavys reikalauja išeiti iš darbo „savo noru“?

Kviečiame skaityti portale lrt.lt publikuotą advokato Martyno Antanaičio straipsnį apie darbuotojo atleidimą iš darbo, kai jis to prašo “savo noru”. https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1476367/martynas-antanaitis-kaip-elgtis-darbuotojui-kai-darbdavys-reikalauja-iseiti-is-darbo-savo-noru

Darbo sutarties nutraukimas

Apie darbo sutarties nutraukimą

Darbo kodekso 53 straipsnyje įtvirtinti darbo sutarties pasibaigimo pagrindai: 1) nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu; 2) nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva; 3) nutraukus darbo sutartį darbdavio valia; 4) nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios; 5) mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui; 6) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir…

Darbo sutarties nutraukimas

Apie darbuotojo valią, kai darbo sutartis nutraukiama šalių sutarimu ar darbuotojo iniciatyva

Analizuojant naujausią apeliacinės instancijos teismų praktiką dėl darbo sutarčių nutraukimo, dvi nutartys pasirodė įdomesnės ir vertos aptarimo. Nors aptariamos apygardos teismų nutartys dar gali būti peržiūrėtos kasacine tvarka bei galbūt pakeistos, jei ginčo šalys pateiks kasacinį skundą, tačiau tam tikri nutartyse pateikti motyvai, paremti suformuota kasacinio teismo praktika, verti dėmesio.…

Darbo teisė

Apie darbo sutarties nutraukimą dėl darbuotojo kaltės, kai padaromas darbo pareigų pažeidimas

Darbo kodekso 58 straipsnis reglamentuoja darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės pagrindus. Šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis,…

Darbo kodeksas

Svarbiausi darbo teisinių santykių reglamentavimo pakeitimai

2020 m. sausio 1 d. patvirtintas naujas minimalios mėnesinės algos dydis, kuris siekia 607 Eur (neatskaičius mokesčių), ir minimalaus valandinio atlygio dydis, t. y. 3,72 Eur (neatskaičius mokesčių). Nuo naujų metų pirmos dienos įsigaliojo Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių pakeitimai. Juose numatyta, kad visi darbuotojams mokami dienpinigiai bus neapmokestinami…

Apie darbo užmokesčio mobiliajam darbuotojui už viršvalandinį ir nakties darbą, už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokėjimą

Praėjusio mėnesio pabaigoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį, kurioje pateikė itin aktualių išaiškinimų apie darbo užmokesčio mobiliajam darbuotojui už viršvalandinį ir nakties darbą, už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokėjimą [1]. Trumpai aptariami esminiai teismo motyvai. Teismas aptariamoje nutartyje pasisakė, kad darbo laiko viršijimo faktas pats savaime nėra pakankamas konstatuoti,…

Darbo sutarties nutraukimas

Teisėto darbo sutarties nutraukimo šalių sutarimu sąlygos

Šioje publikacijoje aptariama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kurioje pateiktas išaiškinimas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu, pateikiamos teismo nurodytos procedūros, kurios turi būti atliktos, kad darbo sutarties nutraukimas šiuo pagrindu būtų teisėtas. Kasacinis teismas išnagrinėjęs bylą [1] dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu išaiškino, kad pagal DK 54 straipsnio 1…