Bankrotas ir restruktūrizavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus šalyje karantino režimą ir nustačius tam tikrus draudimus bei ribojimus verslui, šis praranda pajamas, susiduria su veiklos vykdymo problemomis, vėluoja kontrahentų atsiskaitymai arba juos atsisakoma vykdyti remiantis finansinėmis problemomis, susiduriama su kitais verslo išsaugojimo iššūkiais. Vyriausybė ir Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė apie verslui taikomas pagalbines priemones,…

Nemokumo sistemos pertvarkymas

Juridinių asmenų nemokumo sistemos pertvarkymas

Seimas priėmė Juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektą (toliau – Įstatymas). Šiuo Įstatymu buvo įgyvendintas 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų. Dauguma Įstatymo nuostatų įsigalios nuo kitų metų. Įsigaliojus Įstatymui galios neteks Įmonių restruktūrizavimo įstatymas ir Įmonių bankroto įstatymas. Finansų ministerija skelbia,…