CMR konvencija

Aukščiausiasis Teismas: apie CMR konvencijos taikymą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gruodžio mėnesio pradžioje suformulavo naują teisės aiškinimo taisyklę, susijusią su CMR konvencijos normų taikymu. Teismas pažymėjo, kad jeigu krovinio vežimo sutartis atitinka keliamas sąlygas (t. y. kai krovinys vežamas kelių transporto priemone už užmokestį, krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose, krovinio išsiuntimo ir (ar) gavimo…

Apie darbo užmokesčio mobiliajam darbuotojui už viršvalandinį ir nakties darbą, už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokėjimą

Praėjusio mėnesio pabaigoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį, kurioje pateikė itin aktualių išaiškinimų apie darbo užmokesčio mobiliajam darbuotojui už viršvalandinį ir nakties darbą, už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokėjimą [1]. Trumpai aptariami esminiai teismo motyvai. Teismas aptariamoje nutartyje pasisakė, kad darbo laiko viršijimo faktas pats savaime nėra pakankamas konstatuoti,…