BDAR baudos ir vadovo asmeninė atsakomybė

Ar įmonės vadovas atsako už BDAR baudas?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, angl. GDPR) galioja daugiau kaip metus. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) Lietuvoje jau paskyrė ir pirmąsias baudas (pvz., viena didžiausių – 61.500 eurų). BDAR įtvirtintas atskaitomybės principas įpareigoja duomenų valdytojus vykdyti BDAR reikalavimus ir sugebėti įrodyti, kad tinkamai juos vykdo. Už BDAR nesilaikymą…

Draudimo sąlyga dėl automobilio vagystės

Draudimo taisyklių sąlyga, kad išmoka mažinama 50 procentų dėl transporto priemonėje palikto jos registracijos liudijimo, pripažinta negaliojančia

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas birželio mėnesį priėmė nutartį [1], kurioje pasisakė dėl galimumo mažinti draudimo išmoką, kai draudėjas nesilaikė draudimo sutarties sąlygų. Nagrinėtoje byloje nustatyta, jog draudimo kompanija 50 proc. sumažino draudimo išmoką dėl draudiko (fizinio asmens) apdrausto automobilio vagystės, nes vagystės metu automobilyje buvo palikti registracijos dokumentai. Klientas nesutiko su sumažinimu,…

Pasiekta pergalė byloje

Pasiekta pergalė įrodžius atvejį, kai buvęs įmonės vadovas neatsako už bankroto administratoriui neperduotą turtą

Anksčiau paskelbtuose dviejuose straipsniuose advokatas Martynas Antanaitis pasidalino įžvalgomis ir patirtimi iš dviejų laimėtų verslo ginčų. Šiame straipsnyje pateikiamas komentaras apie trečiosios liepos mėnesį laimėtos verslo bylos rezultatą. Advokato M. Antanaičio atstovauto buvusio įmonės vadovo atžvilgiu buvo pareikštas reikalavimas priteisti didelį turtinės žalos atlyginimą bankrutuojančios bendrovės naudai. Teismas šį reikalavimą…

Sutarties pažeidimas - laimėta byla

Apie laimėtą verslo ginčą dėl nuomotojo atsakomybės pažeidus nuomos sutartį

Tęsiant liepos mėnesio advokato Martyno Antanaičio laimėtų verslo bylų aptarimą, šiame straipsnyje dalinamasi patirtimi teisminiame ginče dėl patalpų nuomos sutarties pažeidimo ir sutartinės atsakomybės taikymo. Atstovaujama bendrovė (patalpų nuomininkas) ieškiniu teisme reikalavo priteisti sumokėtą užstatą pagal nuomos sutartį ir baudą už nuomos sutarties nutraukimą dėl atsakovės (patalpų nuomotojo) kaltės (reikalavimų…

Laimėjimas byloje

Liepos mėnesio verslo ginčų pergalės. Pirmoji – dar vienos bendrovės bankrotas nepripažintas tyčiniu

Liepos mėnesį teismai paskelbė priimtus procesinius sprendimus net keliose advokato Martyno Antanaičio verslo ginčų bylose. Sprendimai klientams palankūs, todėl bylos laimėtos. Šiuo straipsniu pasidalinama įžvalgomis iš vienos bylos – dėl tyčinio bankroto. Kitose publikacijose bus aptariami ir kitų dviejų teisminių ginčų rezultatai. Nagrinėtoje byloje bendrovės bankroto administratorius reikalavo pripažinti bendrovės,…

Apie bankroto ne teismo tvarka sustabdymą

Apeliacinis teismas: apie įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka sustabdymą

Verslo ginčuose atstovauju bendrovių savininkus arba kreditorius tiek teisminiuose, tiek ne teismo tvarka vedamuose bankroto procesuose. Šiuo aptariamu atveju mano atstovaujamasis yra vienas iš įmonės savininkų, kuris prieštarauja dėl įmonei pradėto bankroto vykdymo ne teismo tvarka. Pirmosios instancijos teismas mano atstovaujamojo prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones – draudimą bankrutuojančios bendrovės…

Nemokumo sistemos pertvarkymas

Juridinių asmenų nemokumo sistemos pertvarkymas

Seimas priėmė Juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektą (toliau – Įstatymas). Šiuo Įstatymu buvo įgyvendintas 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų. Dauguma Įstatymo nuostatų įsigalios nuo kitų metų. Įsigaliojus Įstatymui galios neteks Įmonių restruktūrizavimo įstatymas ir Įmonių bankroto įstatymas. Finansų ministerija skelbia,…

Apie vaizdo stebėjimo teisėtumą

Vaizdo stebėjimo reikalavimai fiziniams asmenims ir kai vaizdo stebėjimas vykdomas daugiabučiuose

Šią savaitę Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė bendrą informaciją apie vaizdo stebėjimui keliamus reikalavimus fiziniams asmenims ir kai vaizdo stebėjimas vykdomas daugiabučiuose namuose. Būtina paminėti, jog informacija yra bendro pobūdžio, o kiekvienas konkretus atvejis turi būti vertinamas individualiai. Visų pirma, svarbu paminėti, kad nuo 2018-05-25 pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos…

Arbitražo teismas neteisėtai įsteigtas

Teismas pripažino Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražą neteisėtai įsteigtu

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu nusprendė pripažinti viešąją įstaigą Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražą (toliau – VTNKA) neteisėtai įsteigtu ir likviduoti. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į sprendime išdėstytus motyvus, padarė išvadą, jog VTNKA, kurios veikla pagal įstatus ir reglamentus yra organizuoti ir administruoti šalių ginčo…

Sutarties ginčijimas, kai parašas yra suklastotas

Laidavimo sutarties ginčijimas dėl suklastoto parašo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kovo mėnesį priimtoje nutartyje [1] pateikė reikšmingų išaiškinimų dėl laidavimo sutarties nuginčijimo jeigu nustatoma, kad sutarties nepasirašė laiduotojas arba jo sutuoktinė. Kasacinio teismo nutartyje nustatyta, jog bendrovė įsipareigojo mokėti lizingo įmokas pagal lizingo grafikus. Šioms prievolėms užtikrinti ieškovas (akcininkas) pasirašė laidavimo sutartį, kuria įsipareigojo neatlygintinai laiduoti už lizingo gavėją įmonę ir…