Arbitražo teismas neteisėtai įsteigtas

Teismas pripažino Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražą neteisėtai įsteigtu

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu nusprendė pripažinti viešąją įstaigą Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražą (toliau – VTNKA) neteisėtai įsteigtu ir likviduoti. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į sprendime išdėstytus motyvus, padarė išvadą, jog VTNKA, kurios veikla pagal įstatus ir reglamentus yra organizuoti ir administruoti šalių ginčo…

Sutarties ginčijimas, kai parašas yra suklastotas

Laidavimo sutarties ginčijimas dėl suklastoto parašo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kovo mėnesį priimtoje nutartyje [1] pateikė reikšmingų išaiškinimų dėl laidavimo sutarties nuginčijimo jeigu nustatoma, kad sutarties nepasirašė laiduotojas arba jo sutuoktinė. Kasacinio teismo nutartyje nustatyta, jog bendrovė įsipareigojo mokėti lizingo įmokas pagal lizingo grafikus. Šioms prievolėms užtikrinti ieškovas (akcininkas) pasirašė laidavimo sutartį, kuria įsipareigojo neatlygintinai laiduoti už lizingo gavėją įmonę ir…

Vekselio ginčijimas

LAT: apie skolos pagal vekselį priteisimą

Ne kartą teko rengti ieškinį dėl skolos priteisimo grindžiant ieškinio reikalavimus vekseliu, kuris tuo metu jau būdavo netekęs vekselio, kaip vertybinio popieriaus, galios. Atsakovas į tokio ieškinio reikalavimus įprastai bandydavo atsikirsti tuo, kad nepateikta jokių pinigų perdavimą patvirtinančių įrodymų arba tuo, jog ieškovas neįrodo, kad buvo pagrindas išduoti vekselį. Tokio…

Suklastotų dokumentų pateikimas civilinėje byloje nubaustas bauda

Už suklastotų dokumentų pateikimą civilinėje byloje – 5000 eurų bauda

Dažnai atstovauju verslo ginčuose, kai teisminio ginčo šalys įrodinėja reikalavimus, kylančius iš sutartinių santykių, ar atsikirtinėja į juos. Pavyzdžiui, šių metų vasario pabaigoje laimėta byla, kurioje atstovautas ieškovo reikalavimas dėl skolos, atsiradusios iš statybos rangos sutarties už atliktus darbus, priteisimo. Šioje byloje buvo pasiektas aukščiausias rezultatas, tačiau šios bylos baigtis…

Jurisprudencija. Mokslo darbai

Tiesioginės darbuotojo deliktinės atsakomybės taikymas Lietuvoje

Naujausiame teisės mokslo darbų žurnalo „Jurisprudencija. Mokslo darbai“ numeryje – Martyno Antanaičio mokslinis straipsnis „Tiesioginės darbuotojo deliktinės atsakomybės taikymas Lietuvoje“. Straipsnis pasiekiamas šia nuoroda: https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/4969 Santrauka: Straipsnyje analizuojama darbuotojo tiesioginė deliktinė atsakomybė už darbo pareigų vykdymo metu sukeltą žalą trečiajam asmeniui. Tiriamos apribojimo nukentėjusiajam reikšti reikalavimus tiesiogiai žalą padariusiam darbuotojui…

Konfidencialios informacijos atskleidimas

Aukščiausiasis Teismas: apie derybų metu suteikiamos informacijos konfidencialumą

Šią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį civilinėje byloje, kurioje nagrinėtas atvejis, kai buvo pasinaudota derybų gauta konfidencialia informacija ir įkurtas konkuruojantis verslas. Teismas nurodė, kad derybų metu gali būti tokių situacijų, kai svarbu atskleisti kitai šaliai ne tik informaciją, turinčią esminę reikšmę sutarčiai sudaryti, bet ir papildomą informaciją, kuri šaliai turi tam tikrą komercinę (gamybinę) vertę vien dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ši informacija nėra viešai prieinama. Teismas išaiškino, jog civilinė atsakomybė už konfidencialumo pareigos nevykdymą ikisutartiniuose santykiuose atsiranda ne tik už komercinės paslapties, bet ir kitos konfidencialios informacijos atskleidimą ar panaudojimą savo tikslams neteisėtu būdu.

Baudinių netesybų teisėtumas

Sutartyje įtvirtintų baudinių netesybų pagrįstumas

Neabejotina, kad kiekvienam sudariusiam sutartį teko joje skaityti sąlygą apie delspinigius ar baudą už tam tikrų sutarties sąlygų pažeidimą. Įprasta, kad nustatomi skaičiuotini delspinigiai, kai vėluojama atsiskaityti už paslaugas, bauda už nepristatytas prekes ir pan. Delspinigiais ar baudomis paprastai siekiama skatinti tinkamai vykdyti sutartį ar nusistatyti galimų minimalių nuostolių ribą.…

Laikinai einantis vadovo pareigas

Aukščiausiasis Teismas pateikė sąvokos „laikinai einantis vadovo pareigas“ reikšmes

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. pabaigoje pateikė itin reikšmingą nutartį, kurioje pasisakė apie sąvokos „laikinai einantis vadovo pareigas“ skirtingas teisines reikšmes ir asmens, kuris buvo paskirtas laikinai eiti vadovo pareigas, atsakomybės rūšį už sukeltą žalą [1]. Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo bylą, kurioje keltas klausimas kokia atsakomybės rūšys turi būti taikoma asmeniui,…

Mediacijos įstatymo naujovės

Mediacija ir naujasis Mediacijos įstatymas

Tarp asmenų kilę ginčai dažniausiai sprendžiami teisminiu ginčo nagrinėjimo būdu, t. y. kreipiantis į teismą. Vis dėlto ginčai gali būti išspręsti ir kitais būdais, kurie kaip alternatyva teismui vadinami „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“. Tokie būdai gali būti ginčo nagrinėjimas arbitraže, derybų būdu, mediacija ir kt. Pastaruoju metu vis aktualesnis tampa…

Buvęs bendrovės vadovas turi perduoti įmonės dokumentus

Bendrovės vadovas atsistatydindamas iš pareigų turi tinkamai perduoti įmonės dokumentus

Kiekvienam bendrovės vadovui patartina, jog pasitraukus iš vadovo posto (atšaukimo iš pareigų atveju) būtina naujajam vadovui tinkamai perduoti įmonės turtą ir dokumentus. Tinkamas perdavimas turėtų būti įforminamas raštu inventorizuojant tiek įmonės turtą, tiek dokumentus, t. y. iš perdavimo akto turinio turi būti įmanoma identifikuoti bendrovės turtą ir perduodamus dokumentus. Jeigu…