Jurisprudencija. Mokslo darbai

Tiesioginės darbuotojo deliktinės atsakomybės taikymas Lietuvoje

Naujausiame teisės mokslo darbų žurnalo „Jurisprudencija. Mokslo darbai“ numeryje – Martyno Antanaičio mokslinis straipsnis „Tiesioginės darbuotojo deliktinės atsakomybės taikymas Lietuvoje“. Straipsnis pasiekiamas šia nuoroda: https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/4969 Santrauka: Straipsnyje analizuojama darbuotojo tiesioginė deliktinė atsakomybė už darbo pareigų vykdymo metu sukeltą žalą trečiajam asmeniui. Tiriamos apribojimo nukentėjusiajam reikšti reikalavimus tiesiogiai žalą padariusiam darbuotojui…

Konfidencialios informacijos atskleidimas

Aukščiausiasis Teismas: apie derybų metu suteikiamos informacijos konfidencialumą

Šią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį civilinėje byloje, kurioje nagrinėtas atvejis, kai buvo pasinaudota derybų gauta konfidencialia informacija ir įkurtas konkuruojantis verslas. Teismas nurodė, kad derybų metu gali būti tokių situacijų, kai svarbu atskleisti kitai šaliai ne tik informaciją, turinčią esminę reikšmę sutarčiai sudaryti, bet ir papildomą informaciją, kuri šaliai turi tam tikrą komercinę (gamybinę) vertę vien dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ši informacija nėra viešai prieinama. Teismas išaiškino, jog civilinė atsakomybė už konfidencialumo pareigos nevykdymą ikisutartiniuose santykiuose atsiranda ne tik už komercinės paslapties, bet ir kitos konfidencialios informacijos atskleidimą ar panaudojimą savo tikslams neteisėtu būdu.

Baudinių netesybų teisėtumas

Sutartyje įtvirtintų baudinių netesybų pagrįstumas

Neabejotina, kad kiekvienam sudariusiam sutartį teko joje skaityti sąlygą apie delspinigius ar baudą už tam tikrų sutarties sąlygų pažeidimą. Įprasta, kad nustatomi skaičiuotini delspinigiai, kai vėluojama atsiskaityti už paslaugas, bauda už nepristatytas prekes ir pan. Delspinigiais ar baudomis paprastai siekiama skatinti tinkamai vykdyti sutartį ar nusistatyti galimų minimalių nuostolių ribą.…

Laikinai einantis vadovo pareigas

Aukščiausiasis Teismas pateikė sąvokos „laikinai einantis vadovo pareigas“ reikšmes

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. pabaigoje pateikė itin reikšmingą nutartį, kurioje pasisakė apie sąvokos „laikinai einantis vadovo pareigas“ skirtingas teisines reikšmes ir asmens, kuris buvo paskirtas laikinai eiti vadovo pareigas, atsakomybės rūšį už sukeltą žalą [1]. Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo bylą, kurioje keltas klausimas kokia atsakomybės rūšys turi būti taikoma asmeniui,…

Mediacijos įstatymo naujovės

Mediacija ir naujasis Mediacijos įstatymas

Tarp asmenų kilę ginčai dažniausiai sprendžiami teisminiu ginčo nagrinėjimo būdu, t. y. kreipiantis į teismą. Vis dėlto ginčai gali būti išspręsti ir kitais būdais, kurie kaip alternatyva teismui vadinami „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“. Tokie būdai gali būti ginčo nagrinėjimas arbitraže, derybų būdu, mediacija ir kt. Pastaruoju metu vis aktualesnis tampa…

Buvęs bendrovės vadovas turi perduoti įmonės dokumentus

Bendrovės vadovas atsistatydindamas iš pareigų turi tinkamai perduoti įmonės dokumentus

Kiekvienam bendrovės vadovui patartina, jog pasitraukus iš vadovo posto (atšaukimo iš pareigų atveju) būtina naujajam vadovui tinkamai perduoti įmonės turtą ir dokumentus. Tinkamas perdavimas turėtų būti įforminamas raštu inventorizuojant tiek įmonės turtą, tiek dokumentus, t. y. iš perdavimo akto turinio turi būti įmanoma identifikuoti bendrovės turtą ir perduodamus dokumentus. Jeigu…

Juridinio asmens veiklos tyrimas

Juridinio asmens veiklos tyrimas – būdas spręsti akcininkų ginčą

Dažnai pasitaiko, kad bendrovėje akcininkai turi po 50 proc. akcijų ir kilus konfliktui blokuoja vienas kito sprendimus, susijusius su įmonės valdymu. Taip pat dažnai vienas iš akcininkų būna bendrovės vadovu, bet neteikia informacijos kitam akcininkui, slepia įmonės finansinę padėtį, atliekamas ūkines operacijas ir sandorius, daro tam tikrus pažeidimus. Dažnai tokios…

Civilinėse bylose galiojantis rungimosi principas

Aktyvaus ir tinkamo procesinio rungimosi svarba civilinėse bylose

Puikiu komandiniu darbu buvo pasiekta pergalė atstovaujant kelis klientus civilinėje byloje prieš ieškovą, kuris pareikštu ieškiniu reikalavo priteisti žalą, susidariusią, kai neva buvo pasisavinti tariamai nepagrįsto dokumento pagrindu gauti pinigai. Ginčas kilo iš statybos rangos teisinių santykių. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-10-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-459-516/2018, pateikė aktualią Lietuvos…

Pervežimo byla

Pervežimo ir draudimo teisės byla apie vežėjo rūpestingumą

Advokato padėjėjas Martynas Antanaitis kartu su advokate Gintare Girdzijauskiene panaudodami turimas transporto teisės ir draudimo teisės žinias padėjo tarptautinių krovinių pervežimo įmonei laimėti tiek pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, tiek kasaciniame teisme prieš vieną didžiausių Lietuvos draudimo kompanijų. Visuose teismuose buvo patenkinti atstovautos vežimo bendrovės reikalavimai. Nors byla laimėta prieš…